Traditionell spelförsäljning går en bister framtid till mötes. Enligt en rapport av den brittiska teknikbranschsajten PCR har digital försäljning och distribution ett massivt övertag – 2013 gjordes hela 92 procent av världens pc-spelsköp via digitala kanaler.

Med mindre än tio procent av marknaden är den fysiska spelförsäljningen således illa ute. Samtidigt ska man komma ihåg att mängden spel hos t.ex. Steam ökat markant de senaste åren, tack vare Greenlight och indievågen. De låga siffrorna för fysiska spel kan alltså åtminstone delvis förklaras med att mängden digitala spel ökat rejält.

För Sveriges och Nordens del är digital försäljning stark, enligt en rapport från #Dataspelsbranschen i våras. I rapporten framkom att den digitala försäljningen stod för 67 procent av den nordiska spelförsäljningen förra året.