Den film i vilken [[Will Wright]] från [[Maxis]] under branschmässan [[GDC]] [[ifjol]] visar upp livssimulatorn [[Spore]] finns nu att beskåda på Google Video. En entusiastisk publik får i 35 minuter se (och höra Wright kommentera) en trebent civilisation utvecklas från cellstadie för att slutligen spränga en främmande planet i luften (rymden).

Kolla in Spore >>

Skicka en rättelse