Förseningar är vardagsmat i spelbranschen, att saker släpps tidigare än planerat skulle kunna ses som ett tecken från gudarna. Vad makterna vill visa med att släppa demot av #Faces of War en dag tidigare är svårt att tyda, klart är dock att det väger in på 335 MB och erbjuder två banor för sololirande.