I #Electronic Arts forum för #Battlefield 2 kan du ta del om information rörande innehållet i den försenade uppdateringen. Den nya banan och val för att endast tillåta infanteri var saker kända sedan tidigare, men här listas även de övriga ändringar och förbättringar som ska implementeras.

Skicka en rättelse