Vi har redan gjort en ögonmåttsjämförelse mellan Xbox Series X och Playstation 5 men nu har vi också börjat se bilder med uppskattade mått på nästa spelmaskin från Sony, som ännu inte delgett oss de officiella centimetrarna. De gör gällande att Playstation 5 sträcker sig åtta centimeter över Xbox Series X, med en total höjd (eller bredd, om du lägger den ner) på 38 centimeter. Det är närmare en decimeter högre/bredare än Playstation 4.

Bildkredd: Resetera

I jämförelse med tidigare generationer, ända tillbaka till Xbox 360 och Playstation 3, är Playstation 5 den högsta av dem alla, och Xbox Series X den knubbigaste. Så den stora frågan är egentligen; behöver du köpa en ny tv-möbel?