"Vietnamskjutare säljer", är en av slutsatserna man kan dra efter att ha läst den verksamhetsberättelse spelförläggaren [[Eidos]] nyss offentliggjort. Trots svidande kritik (bland annat från FZ) berättar man att tropikäventyret Shell Shock: Nam '67 skall få en icke namngiven uppföljare. Tilltaget är knappast förvånande, då det första spelet skall ha sålt i 800 000 exemplar.

Eidos siar om framtiden >>
FZ sågar Shell Shock: Nam '67 >>