[[Brothers in Arms]]-tillägget Earned in Blood sades häromdagen ha drabbats av det ovanliga fenomenet tidigarelagd premiär; det ursprungliga oktober ändrades plötsligt till september. Nu har [[Ubisoft]] petat bort premiären till oktober igen.

Svajiga besked >>

Skicka en rättelse