I helgen arrangerade #Blizzard spelmässan Blizzcon och samtidigt passade man på att [n=28145 presentera] en ny spelarklass i #Diablo III. Wizard, som klassen heter, är den tredje som tillkännagetts; två klasser återstår att presentera. Under mässan lanserades en mängd material, däribland en snudd på tre minuter lång trailer från just Wizard-klassen. Rullen återfinns i våra film- och filarkiv - välj mellan att kolla in den i flashform eller att slanga hem hela kalaset och kolla lokalt.

[v=3173]

Skicka en rättelse