Artificiell intelligens har genom tjänster som ChatGPT och Google Bard visat att datormjukvara är rätt bra på att göra vissa saker som vi människor gör. Ofta bättre och långt snabbare, till och med. Baksidan är risk för ökad arbetslöshet (Mindark har ersatt 40 procent av personalen med AI, till exempel). Och sen finns alltid den där 29 augusti 1997-skuggan där, förstås...

AI har redan tagit plats i spelbranschen, och där lär den bli kvar. Vilka vinster och risker ser du med AI som hjälp vid spelutveckling?