Bästa FZ-besökare, vi skulle vilja be dig om en tjänst.

Vi har tagit fram en medlemsundersökning med ett antal frågor att besvara. Genom att svara på frågorna hoppas vi få en klarare bild av hur er besökare som community: hur ni tänker kring spelrelaterade frågor som förbokningar, till exempel.

Undersökningen tar bara några minuter att besvara, och deltagande är helt anonnymt. Ju fler som deltar, desto tydligare bild av er får vi. Därför är vi glada för alla bidrag.

Till FZ:s medlemsundersökning

Tack på förhand!
Daniel, Fredrik och Tomas