Äntligen blir det enklare att särskilja de olika projekten då Markus Persson bytt namn på sitt ursprungliga 48-timmarsuppdrag och dess blivande uppföljare.

Mot slutet av mitten av december rapporterade vi att #Minecraft-Notch bidrag Minicraft i Ludlum Dare 22 (koda ett spel på 48 timmar) finns spelbart für alle. En vecka senare lät vi rapportera att han slipar på en uppföljare. En vecka senare, ja här är vi nu, och Notch har basunerat ut att projektet bytt namn till Minitale. Kort och gott blir det väldigt mycket lättare att rubriksätta potentiella relevanta nyheter. Hurra för oss.

Skicka en rättelse