I anslutningen till den förestående lanseringen någon gång i början av [[2008 | nästa år]] har #Sega försett FZ med knappa dussinet nya bilder från Las Vegas-baserade #Petroglyphs [[RTS]]-titel #Universe at War: Earth Assault. De tio skärmdumparna, som kommer från spelets [[Xbox 360]]-utgåva, visar i likhet med vad företaget tidigare sagt att det handlar om realtidsstrategi av det klassiska slaget - således finns såväl blå laserbössor och gröna energimätare som allehanda fantasirika stridsenheter på plats.

Skicka en rättelse