Att [[Medieval 2: Total War]] troligen kommer att vara storslaget hindrar inte The Armchair Empire från att skriva en kort och koncis förhandstitt av spelet. Historiekännare kan bland annat tillgodoräkna sig informationen om att spelet sträcker sig från korstågen till början av renässansen.

Till häst, till strid kamrater >>