Med [[SWAT 4]]-tillägget The Stetchkov Syndicate runt hörnet (preliminär premiär framåt vårkanten) väcker Irrational intresset genom att besvara en rad frågor. Det snackas utökat [[co-op]], vad uppdragen innehåller, med mer.

Pratstunden >>