Sina åtta år på nacken till trots fortsätter [[Ritual]] hängivet att underhålla [[FPS]]-titeln [[SiN]]. Företaget erbjuder via [[Steam]] en ny och ej sifferbetecknad [[patch]] vilken bland annat sägs introducera en ny [[deathmatchkarta]] och korrigera några tidigare kända fel. Notera att uppgraderingen inte berör [[SiN Episodes]] vars första del ej är släppt.

Ytterligare information här >>

Skicka en rättelse