Hört talas om #Forged by Chaos? Arenaliret där du som olika former av grönhudade ting (orcher och annat otyg) slår ner andra grönhudade ting? Inte? Men då har vi fått tag på tre nya filmer från en uppvisning av liret från slutet av förra året. Men inte bara det, även över hundra nya bilder har nått arkivet om någon form av orch-fetish finns inprogrammerat i din hjärnvävnad. Filmerna och bilderna visar upp orcher ur tre olika gudars synvinklar. Det vill säga vilka sorters magier du erhåller när du hänger dig åt tre olika högre stående varelser.

Vi väntar på svar från utvecklarna #Panzar Studio gällande vilken spelmotor det är som verkligen gäller. Som du kanske noterat står det på bilderna CryEngine 2, medan filmerna stolt basunerar ut CryEngine 3. Allt material är från samma tidpunkt så kaoset är totalt.

Minns du arenaslaskarn #Rune? Informationen på spelets smått oframkomliga sajt tyder på många liknelser. Eventuellt släppdatum är i nuläget okänt.

[video=4302]
[video=4301]
[video=4300]

Skicka en rättelse