Tänk att det går att tjäna över 100 miljoner kronor på att kombinera en get, en flängig fysikmotor och en lika sladdrig tunga. Men det var inte komponenterna i sig som gjorde #Goat Simulator till ett så framgångsrikt spel för två år sedan utan snarare att spelet uppmärksammades på otaliga Youtube-kanaler.

Sedan dess har vi sett en ny våg av spel, titlar direkt designade för att skapa roligt innehåll på internet snarare än höga produktionsvärden. Det blir också uppenbart att undertecknad aldrig kommer bli en Youtube-kändis.