Åtminstone jag hälsar vår nya AI-härskare välkommen.

Spel har genom åren använts för att testa hur smart och anpassningsbar en artificiell intelligens är. 1997 fick schackmästaren Garri Kasparov se sig besegrad av IBM:s Deep Blue. Häromåret lyckades Alpha Go spöa världens bästa mänskliga Go-spelare. Och nu har en variant av den Alphabet-ägda (företaget som äger Google) AI:n Deepmind spöat skiten ur två Starcraft 2-proffs.

I slutet av december ställdes Team Liquid-spelarna Grzegorz “MaNa” Komincz och Dario “TLO” Wünsch mot en självlärande Deepmind-variant kallad Alphastar i fem 1 mot 1-matcher vardera. Resultatet: 5-0, 5-0 till Deepmind.

AI:n hade lärt sig hur Starcraft 2 fungerar genom att se repriser, och den beräknades sitta på ungefär 200 mänskliga års erfarenhet av spelet. Anmärkningsvärt nog fattade AI:n beslut betydligt långsammare än människorna – cirka 280 APM (actions per minute), fast då var besluten å andra sidan mer precisa, skriver Deepmind-utvecklarna. Tempot beror på att AI:n lär sig genom att studera repriser av matcher spelade av människor, och den kopierar helt enkelt det den ser. Fördröjningen mellan en observation och en handling låg i snitt på 350 millisekunder.

En skillnad mellan AI:n och människorna var att den förra såg hela spelplanen, medan människorna samlar in information genom att flytta runt kameran. Det låter som en ganska betyande fördel för AI:n, men analyser av matcherna pekar på att den koncentrerade sig på specifika områden, och bytte fokusområde ungefär lika ofta som människorna (30 gånger per minut).

Deepmind-gänget drar slutsatsen att AI:n vann för att den var överlägsen på att fatta strategiska beslut på både makro- och mikronivå, inte för att den reagerade och klickade snabbare eller hade bättre överblick.

Avslutningsvis lyckades Komincz faktiskt vinna en match mot AI:n. Det var mot en ny variant som använde samma kamera som människorna, med bara sju dagars träning i ryggen och som inte sett mänskliga proffsspelare. Ett sista hopp, kan vi kalla det.

Skicka en rättelse
Fog of war är fortfarnade aktivt, men AI:n spelar så att säga "utzoomat" så att den kan se alla sina enheter samtidigt. 07/02 Nyheten skrev ju specifikt att datorn kunde se hela kartan. 07/02 @AHTF: Inget map hack eller något som kan tolkas som fusk. Det är åtminstone vad jag kunnat läsa mig till. 28/01 Återkom när den spelar med samma kamera. Alla proffsspelare skulle vinna med 5-0 om de fick se hela mappen mot andra proffsspelare. 27/01 Det var ju några år sedan. Eller rättare sagt decinnier. Den första schackdatorn som slog Kasparov blir överkörd av Stockfish en schackmotor som finns till bland annat iOS och Android och har en ELO på 3555 (som jämförelse, den högsta ELO:n för en männi... 27/01 Tycker det är väldigt bra faktiskt, det kanske stimulerar människan att bryta sitt mönstertänkande nu och då :) 26/01 Det tog den bioligiska evolutionen mijarder år för att få fram en varelse som kunde gå och balansera på två ben. Det tog tekniken knappt hundra år att få fram en robot som kan springa på två ben och göra volter. Den framtida utvecklingen är inte biologi... 26/01 Du spelade en förlorande strategi mot dina poker kamrater, det var därför dom blev upprörda för du vann pga tur. Statistiskt sett bör du undvika vissa händer för i längden kommer du förlora om du fortsätter Spela dom. Spelar du bara 2-3 gånger om året... 26/01 datorn lär sig motsvarande 200 års spelande om dagen lr så vill jag minnas, men var tag sen jag kollade hur långt dom kommit. den spelar matcher mot sig själv och försöker simulera alla situationer och övar sig fram till vinster. rätt häftig grej ändå.... 26/01 Exakt. Det handlar om att ta fram den mest udda strategin mot AI:n som den inte klarar av som den har lärt sig under dessa 200 år. En så radikal strategi, som kanske mot en människa hade kontrat det enkelt men en dator saknar den uppgiften i databasen,... 26/01