Världshälsoorganisationen WHO har klubbat igenom förslaget att klassa dataspelsberoende som sjukdom.

Förslaget lades fram för ett år sedan och innebär att vissa typer av beteenden i samband med spelande tas med i ICD-11, den senaste upplagan av WHO:s klassificering av sjukdomar. I korthet handlar det om ett spelande som eskalerar under lång tid och påverkar personens och dess omgivning negativt.

Så här definierar WHO "gaming disorder":

Gaming disorder is characterized by a pattern of persistent or recurrent gaming behaviour (‘digital gaming’ or ‘video-gaming’), which may be online (i.e., over the internet) or offline, manifested by:

  1. impaired control over gaming (e.g., onset, frequency, intensity, duration, termination, context);

  2. increasing priority given to gaming to the extent that gaming takes precedence over other life interests and daily activities; and

  3. continuation or escalation of gaming despite the occurrence of negative consequences. The behaviour pattern is of sufficient severity to result in significant impairment in personal, family, social, educational, occupational or other important areas of functioning.

The pattern of gaming behaviour may be continuous or episodic and recurrent. The gaming behaviour and other features are normally evident over a period of at least 12 months in order for a diagnosis to be assigned, although the required duration may be shortened if all diagnostic requirements are met and symptoms are severe.

Men beslutet möts av hård kritik från branschorganisationen ESA, Electronic Software Association. Man menar att beslutet är illa underbyggt och inte baseras på öppna granskningar som stöds av oberoende experter. WHO uppmanas dra tillbaka beslutet och gå igenom underlaget innan ett nytt beslut fattas.