Inför Game Developers Conference i juli har organisationen bakom evenemanget genomfört en enkät om olika delar av spelindustrin med 3 000 personer i branschen. Där framkommer att Epic Games har brett stöd för sin kamp mot de företag som tar höga avgifter för att sälja spel i sina digitala butiker.

På frågan "Hur stort belopp av ditt spels inkomst tycker du är berättigat att digitala butiker (t.ex. Steam, Epic Games Store, App Store) tar?" svarar bara 3 procent att de tycker Steams standardavgift på 30 % av intänkterna är okej. Ytterligare 3 procent svarar "Mer än 30 %", resten vill se lägre avgift. Över hälften av svaren ligger i spannet 5-15 %.

Det ska noteras att hela 22 procent svarade "Vet inte, osäker". Det framgår inte hur många av de 3 000 tillfrågade som svarat.

Steam var först ut med digital spelförsäljning på bred front. Av intäkterna för försäljningen tog de 30 procent och utvecklarna fick alltså behålla 70 procent, vilket blev något av en standard när fler butiker dök upp. Men Epic gjorde det till något av ett korståg att få avgiften sänkt när de lanserade Epic Games Store sent 2018. Där är fördelningen 12/88 procent till Epic respektive utvecklare. Det har fått de andra att justera sina avgifter, till exempel Apple och Google som tar lägre avgift för den första försmiljonen (i dollar). Men Steam har gjort tvärtom: de tar 30 procent för den första miljonen, för att sen sänka den, uppger GDC i rapporten. Det har lett till kritik för att det främst är storsäljande spel som tjänar på sänkningen – mindre spelmakare har ingen nytta av justeringen.

Rapporten kan laddas ner härifrån.