EA Sports-gängen kommer med glada nyheter - crossplay är på väg till Fifa-speeln, så att folk på olika plattformar kan möta varandra.

Testning av crossplay i Fifa 22 har just börjat. Den är begränsad till Playstation 5, Xbox Series X/S och Stadia (finns alltså inte på pc, PS4 eller Xbox One), och finns för spelformerna Online Seasons och Online Friendlies. Begränsningarna beror på att det är just testning - inte full lansering av funktionen. Således vill utvecklarna ha dina åsikter om hur det funkar.

Info-sidan ger inga antydningar om att testningen kommer utökas, varken gällande plattformar eller spelformer. Det låter mer som att det testas på denna titel för bredare implementering i kommande spel, så sannolikt blir det en stor grej i höstens Fifa 23.