Sega har haft sin årliga ekonomiska rapport och enligt den kommer företaget satsa hela 100 miljarder yen på att förbättra sin ställning på den globala spelmarknanden. En annan del i förbättringsarbetet är att fokusera på remakes och remasters av klassiska speltitlar under de närmaste åren.

Sega siktar på att skeppa tretton spel den kommande ekonomiska period (mars 2022 till mars 2023). Fem av dessa spel vet vi är Sonic Frontier, Sonic Origins, Soul Hackers 2, Two Point Campus och 13 Sentinels: Aegis Rim till Switch. Detta lämna företaget åtta spel till att släppa.

Vad önskar ni att Sega gör remakes eller remasters på?