Att spela spel kan ha en positiv effekt på barns intelligens. Det visar en studie som Karolinska Institutet låtit utföra på ett antal tusen amerikanska barn.

Forskare har studerat hur barnens kognitiva förmåga påverkas av spel, tittande och sociala medier. Resultatet pekar på att spelandet kan främja deras generella kognitiva förmåga, eller intelligens, medan sociala medier och tittande inte visar någon effekt.

Studien gjordes vid två tillfällen under två år på totalt 9 000 barn som vid första tillfället var nio eller tio år gamla. Barnen ägnade i genomsnitt 2,5 timme om dagen åt tittande, 1 timme åt spelande och 30 minuter åt sociala medier.

– Vi har inte undersökt skärmvanors effekter på fysisk aktivitet, sömn, välmående eller skolprestation och kan därför inte säga något om det, säger Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid KI. Men resultaten ger stöd för att skärmtid överlag inte har någon negativ effekt på barns kognitiva förmåga, och att datorspelande tvärtom kan bidra till högre intelligens. Detta är i linje med flera experimentella studier av datorspelande.

Studien pekar alltså på att spelande kan vara bra för intelligensen, men inte att du nödvändigtvis måste bli smartare av att spela. Den tar inte heller hänsyn till olika typer av spel. Men den kan vara ett bra kort att plocka fram om du skulle råka ut för någon som kallar spel "fördummande".

Studien sammanfattas här.