Hösten 2020 rapporterade vi för första gången om Frost Giant Studios, en studio med avhoppade Starcraft II-veteraner. Under kvällens Summer Game Fest fick vi slutligen se vad det f.d. Blizzard-folket arbetat med under de senaste åren, och visst är det ett rts av klassiskt snitt.

Målet är att skapa "nästa stora rts", och 2023 blir det (åtminstone) betadags.