Det blir ingen öppen spelvärld i Final Fantasy XVI, men något vi inte blir utan är seriens sedvanliga gruppmedlemmar. Vi kommer dock inte att få kontrollera dem i strid, utan de kommer att vara helt datorstyrda.

Det kanske inte kommer som någon jätteöverraskning, eftersom Final Fantasy XV inte heller gav oss direkt kontroll över våra gruppmedlemmar. Vi får hoppas på att man i någon utsträckning åtminstone får anpassa dem efter sin egen spelstil, till exempel genom att bestämma vilka färdigheter, magier och attacker de ska använda i strid.

Spelets producent, Naoki Yoshida, säger i en intervju att stridskontroller som sprids ut på flera gruppmedlemmar kan göra det komplicerat för spelaren, vilket är anledningen till att man bara kommer att kontrollera huvudkaraktären Clive. Å andra sidan kommer de att prata med varandra och i allra högsta grad vara en del av Clives resa – utöver att ha egna berättelser – och gruppen kommer att bestå av olika karaktärer under äventyrets gång.