Det råder ingen tvekan om att väldigt många svär väldigt högt åt free-to-play-spelet Diablo Immortal ("Pay to win, menar du väl!?). Kalla fakta är dock detta: under de senaste månaderna har spelet hejdat Blizzards spelartapp och brutit en vikande trend. Åtminstone här och nu.

Antalet aktiva spelare hade fallit till 22 miljoner i slutet av mars 2022, men hade i slutet av juli ökat till 27 miljoner – en nivå där Blizzard befann sig för ungefär ett år sedan (tack, Eurogamer).

För att sätta det i perspektiv: 29 miljoner (slutet av räkenskapsåret 2020), 32 miljoner (2019), 35 miljoner (2018). Med storspelen Overwatch 2 och Diablo IV i en mer eller mindre nära framtid kan det dock komma att vända ytterligare uppåt. Lyftet från mars till juli är också det första för ett kvartal på två år. Om trenden har vänt är oklart, men den har åtminstone brutits för stunden.

Gamesindustry noterar emellertid att omsättningen för helåret föll märkbart jämfört med 2021 (sju procent), vilket Blizzard förklarar med att de tvingades mäta sig med Burning Crusade Classic.