Belgiens hårda lagstiftning mot lootlådor gjorde att Blizzard inte släppte succémobilspelet Diablo Immortal där. Andra företag, exempelvis Valve, har tagit bort lådorna i sina spel när de säljs i landet.

Men nu visar en studie att lagen inte är särskilt effektiv. Många företag kringgår förbudet, eller så struntar de helt enkelt i det. Och belgiska myndigheter verkar inte göra något åt det. Enligt studien, utförd av Leon Y. Xiao vid Köpenhamns IT-universitet, finns det lootlådor i 82 procent av de 100 mest inkomstbringande Iphone-spelen i landet.

Rapporten summeras med att Belgiens förbud mot lootlådor är ineffektivt och därför inte rekommenderas.

Therefore, the complete elimination of the loot box mechanic from a country is not practically achievable. Belgium should re-evaluate its regulatory position. A blanket ban approach to loot box regulation cannot be recommended to other countries. Other less restrictive approaches to loot box regulation should be considered.

Både Belgien och grannlandet Nederländerna är sedan en handfull år kraftigt negativa till lootlådor och gambling-liknande inslag i spel, särskilt när de vänder sig till minderåriga. Men även om ländernas inställning begränsat både Fifa och Madden NFL så verkar förbudet alltså inte vara särskilt effektivt.