2K Games har utannonserat ett nytt säsongspass till Civilization 6 vid namn The Leader Pass. Det består av totalt sex olika DLC:n som släpps ett efter det andra (samtliga inkluderade om man äger Civilization 6: Anthology). Varje ledare ska tillföra nya eller uppdaterade förmågor, vilket de hoppas får spelarna att våga sig på nya lösningar och tillvägagångssätt.

Dessvärre skymtas inga svenska ledare, men väl norrbaggen Harald Hårdråde, som styrde i grannlandet i mitten av 1000-talet och även härjade runt i Storbritannien. Utöver tolv helt nya ledare kommer vi även att få se nyversioner av sex klassiska Civilization-ledare.

Det första paketet släpps 21 november och kretsar kring förhandlare. Det inkluderar Abraham Lincoln (USA), drottning Mbande Nzinga (Kongo) och sultan Saladin (Arabien). Resten av paketen släpps därefter ett och ett fram till mars 2023. Nedan ser ni samtliga paket och vad de innehåller.

Klicka för mer information

Pack #1: Great Negotiators Pack
Test your diplomacy skills with the Great Negotiators Pack, including Abraham Lincoln (United States), Queen Mbande Nzinga (Kongo), and Sultan Saladin (Arabia).

Pack #2: Great Commanders Pack
Lead your troops to victory with the Great Commanders Pack, including Tokugawa (Japan), Nader Shah (Persia)***, and Suleiman the Magnificent (Ottoman Empire)****.

Pack #3: Rulers of China Pack
Establish some new dynasties with the Rulers of China Pack, including Yongle, Qin Shi Huang the Unifier, and Wu Zetian.

Pack #4: Rulers of the Sahara Pack
Revisit the cradle of humanity with the Rulers of the Sahara Pack, including Ramses (Egypt), Ptolemaic Cleopatra (Egypt), King Sundiata Keita (Mali)****.

Pack #5: Great Builders Pack
Rebuild the world better than ever with the Great Builders Pack, including Theodora (Byzantines)*****, Sejong (Korea)******, and Ludwig II (Germany).

Pack #6: Ruler of England Pack
Fill out your growing collection of monarchs with the Rulers of England Pack, including Elizabeth I (England), Varangian Harald Hadrada (Norway), and Victoria (England).

*** Requires Persia & Macedon Scenario Pack to play
**** Requires Gathering Storm expansion to play
***** Requires New Frontier Pass and Byzantium & Gaul Pack to play
****** Requires Rise & Fall expansion to play