Europaparlamentet har i dag röstat ja till ett förslag som ska ge spelare, framförallt unga, bättre skydd mot potentiellt skadliga inslag i spel. Det kan vara "manipulativ speldesign" som kan leda till "spelberoende, isolering och cybertrakasserier".

Förslaget vill också att det kommer bättre verktyg som ger föräldrar kontroll över barns spelvanor, så som speltid och hur mycket pengar som spenderas i onlinespel. Man efterlyser enhetliga regler i stil med hur den europeiska åldersmärkningen PEGI fungerarar; den är frivillig men används i 38 länder.

Vidare ombeds EU-kommissionen att ta fram en strategi för att stödja de fler än 90 000 människor som arbetar med onlinespel i Europa. Man vill också se ett årligt EU-pris till onlinespel.

Förslaget antogs med röstsiffrorna 577 för och 56 mot (15 frånvarande).

Pressmeddelande om dagens omröstning. Kort summering av rapportens innehåll.