Det är en orolig tid för Halo-fans. Microsoft säger upp 10 000, och det står klart att Halo-studion 343 Industries drabbas. De har å sin sida försäkrat att de kommer fortsätta med Halo framöver. Phil Spencer säger i en intervju med IGN: "Jag förväntar mig att vi kommer stödja Halo så länge Xbox är en plattform folk spelar på". Han menar att serien är "av största betydelse för Xbox".

I en ny Xbox Research-undersökning som skickats ut (och upptäckts av Rebs Gaming) frågar man: "Är du färdig med Halo Infinite?". Svarsalternativen är "ja", "nej" eller "kanske". Det sista riktar sig förmodligen till spelare som lämnat spelet i ett oavslutat skick men "kanske" kommer tillbaka. Det, eller de som ännu inte plockat upp spelet över huvud taget.

Det verkar inte finns några uppföljningsfrågor oavsett vilket alternativ som bockas i.

Vad man emellertid också frågor är om spelarna tycker att 343i "lyssnar och förändrar Halo Infinite baserat på community-feedback", och om de gör ett bra jobb med sin kommunikation. Man frågor också vilket av multiplayer-lägena man helst ser av en rad olika alternativ.

Det låter som om Halo Infinite-framtiden är oklar i nuläget. Å andra sidan fyller spelet två i år.