Efter uppgiften att Embracer är det svenska bolag som har störst omsättning i Ryssland har SR Värmland granskat den svenska speljättens verksamhet där.

Enligt uppgifter från den ryska skattemyndigheten som SR tagit del av äger Embracer fyra dotterbolag med verksamhet i landet. Dessa har tillsammans 891 anställda och omsätter över 350 miljoner kronor.

Omsättningen uppges ha ökat "kraftigt" hos alla fyra under 2022, året då Ryssland genomförde sin fullskaliga invasion av Ukraina och många utländska företag drog sig ur landet. Hos ett av bolagen ska omsättningen ha stigit med över 400 procent.

Flera stora aktieägare som SR Värmland talat med ser Embracers verksamhet i Ryssland som problematisk. Carina Sesser Nylund, press- och informationschef för Swedbank Robur:

– På lång sikt så ser vi inte positivt på att bolag vi investerar i har en fortsatt verksamhet i Ryssland.

Storägaren Alecta skriver följande:

"Ur Alectas perspektiv ser vi närvaron i Ryssland som en risk, både med hänsyn till medarbetarnas säkerhet och bolagets varumärke."

Embracer avböjer att kommentera om man tänker vara kvar i Ryssland, men skriver i ett mail att det är "mycket komplext" att flytta eller avyttra verksamheter och att det kan leda till "försämrat säkerhetsläge eller repressalier för anställda eller deras anhöriga". Man skriver också att man "fördömer Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina" och att man har följt de linjer som gäller för sanktioner mot landet.