Efter beskedet att Microsoft säger upp 1 900 medarbetare i spelsektorn menar den amerikanska konkurrensmyndigheten FTC att det strider mot ingångna avtal i Activision Blizzard-köpet. FTC hävdar att Microsoft lovade att affären inte skulle innebära några uppsägningar eftersom Activision skulle fortsätta arbeta självständigt.

Nu har Microsofts jurister bemött FTC:s synpunkter, och föga överraskande har man en annan åsikt. Man kallar FTC:s påståenden för "ofullständiga och missvisande" och säger att Activision hade sagt upp personal även om man inte hade köpts upp, skriver VGC. Som stöd för detta hänvisar man till de många uppsägningar som drabbat branschen i stort det senaste året, och att Microsofts uppsägningar av 1 900 medarbetare nyligen "inte helt kan tillskrivas sammanslagningen".

En talesperson för Microsoft säger till VGC att FTC missat att man gjort betydande ändringar i affären efter kritik från den brittiska konkurrensmyndigheten. Bland annat har man överlåtit ansvaret för molnbaserat spelande till Ubisoft, istället för att själva ta hand om det. Man menar också att man slutit ett avtal med Sony om att Call of Duty blir kvar på Playstation, vilket beskrivs som en bättre deal för Sony än innan.

Om och i så fall hur det här påverkar Acti-Blizz-köpet återstår att se. Vi fortsätter rapportera om affären.