I januari så gick servarna i Little Big Planets 3 ned på Playstation 4. Det sades då att detta bara var temporärt, men tekniska problem har gjort att dessa servrar nu kommer stanna offline permanent. Vad för tekniska problem servrarna stötte på är dock oklart, men detta innebär att onlinedelen och allt som hör till den inte längre kommer vara tillgängligt i spelet.

Detta är givetvis tråkigt då en av de stora grejorna i Little Big Planets 3 var att kunna bygga banor och dela materialet med varandra online. Men det kommer i alla fall fortfarande gå att spela banor som du skapat lokalt. Kampanjen kommer förstås också vara spelbar som tidigare.