Även om långt ifrån alla patentansökningar från spelvärldens giganter leder till faktiska system eller produkter, är de en intressant inblick i vad företagen forskar och undersöker. Ett sådant patent från Sony som offentliggjordes nyligen är ett system för att låta "datorn" spela igenom tråkigare delar av ens spel.

De nämner att det kan röra sig om repetitiva uppgifter, ett uppdrag man inte gillar eller något man tycker är för svårt, och systemet är tänkt att efterlikna spelarens egen spelstil. När man väljer att återuppta spelandet ska man kunna se statistik från de datorstyrda äventyren.

Det verkar dock inte vara något som sker lokalt på ens konsol, utan förlitar sig på att man har en internetuppkoppling. Vill man djupdyka i hur systemet är tänkt att fungera kan man läsa om det i patentansökan.