I april lämnade Jim Ryan positionen som chef för Sony Interactive Entertainment, alltså Playstation, och då tog Sony-chefen Hiroki Totoki tillfälligt över medan de letade efter en ersättare. Men det blir inte bara en ersättare, utan två.

Från och med 1 juni kommer Hermen Hulst att bossa över nya Studio Business Group, som mer eller mindre kretsar kring spelutveckling av förstapartsstudior och användning av Playstations varumärken i andra medier, som film. Det blir alltså ingen större skillnad från Hulsts tidigare jobb som chef för Playstation Studios.

Hideaki Nishino kommer i sin tur att bli chef för Platforms Business Group, som kretsar kring hårdvara, teknik, tillbehör, PSN och relationer till tredje parter, såsom externa utgivare och utvecklare. Han är i dagsläget senior vice president för plattformsupplevelser.