Uppdatering: Sony har medgett att det finns betydande fel i hur de har återgivit intervjun, så det är oklart hur mycket av nedan nämnda citat som faktiskt stämmer.

Originalartikel: The Last of Us-skaparen Neil Druckmann har tagit sig ett snack med Sony, där han bland annat får frågan hur han tror att fusionen av berättande och teknik kommer att utvecklas under de kommande tio åren.

Han säger bland annat att toppmodern teknik och traditionellt berättande knuffar oss mot en framtid där grafiska framsteg inte bara handlar om att uppnå realism, utan om att bredda spektrumet. Han tror även att AI kommer att revolutionera hur innehåll skapas:

Med tekniker som AI och möjligheten att göra motion capture hemma minskar vi kostnaderna och de tekniska hindren, vilket öppnar dörren för oss att ta oss an mer äventyrliga projekt och flytta gränserna för berättande i spel.

Han medger dock att det finns etiska problem som man måste ta tag i, utan att gå in på vilka han hänvisar till mer specifikt. Det har nog inte undgått någon att AI är en rätt het potatis i spelbranschen och på andra håll, med farhågor om förlorade jobb och AI-modeller som tränas med material utan upphovsrättsinnehavarnas tillåtelse.