Efter blott ett par dagar i offentlighetens ljus är det dags för den första uppdateringen av [[benchmark]]-programmet [[3DMark 05]]. Tillverkaren [[Futuremark]] har släppt en patch på 2,8 MB som åtgärdar följande:

<li> A possible exploit to inflate results in 3DMark05 version 1.0.0 has been fixed
</li><li> Updated Entech DLL
</li><li> One incorrect unit in the MS Excel importer has been fixed
</li>

FZ:s filarkiv ger er:
3DMark05 v110 >>
3DMark05 >>