Med allt snabbare uppkopplingar hos fler och fler spelentusiaster råder det knappast någon tvekan om att försäljning och distribution av spel allt mer kommer skötas den vägen. [[Valve]]s filförmedlingstjänst [[Steam]] är en av de första och största exemplen, och fler lär följa. [[3D Realms]] Scott Miller dryftar ämnet i en Gamecloud-intervju, där han bland annat siar om framtiden.

"I think we're about to see an explosion of interest from publishers. Online distribution is about to come of age as CDs did in the early 90's. There will be publishers who have the vision to jump on board quick, and be recognized as leaders in this arena, and of course there'll be timid publishers who hang back and wait for this avenue to prove itself."

Dags att kasta ut DVD-spelaren? >>

Skicka en rättelse