För några dagar sedan visade #Activision upp #Modern Warfare 3 på Jimmy Fallons talkshow och igår var det #Epic Games tur att demonstrera #Gears of War 3. Ett gigantiskt sjömonster får dock den vältalige speldesignern att kasta in handduken, trots att Marcus Fenix utrustats med en bestyckad mecha-dräkt.

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" id="dmlkZW9faWQ9MTMzMzk5OQ" width="460" height="354" align="middle"><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="movie" value="http://www.nbc.com/assets/video/5-0/swf/DirectWidget.swf?CXNI..."></param><param name="quality" value="high"></param><param name="bgcolor" value="#000000"></param><embed src="http://www.nbc.com/assets/video/5-0/swf/DirectWidget.swf?CXNI..." quality="high" bgcolor="#000000" width="460" height="354" align="middle" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object>