Ännu en gratisvecka för Star Citizen pågår, och fram till den 31 maj kan du testa hur långt Chris Roberts & co kommit med sitt monumentala projekt. Åsikterna går som vanligt isär - vissa ser spelet som en revolution för branschen, andra ser bara en pågående cash grab.

Du har säkert också åsikter om Star Citizen. Men handen på hjärtat - har du testat det?