Spelvåldet hamnade åter igen i fokus efter den tragiska dödsmisshandeln av en djurgårdssupporter i Helsingborg. Journalisten Ken Olofsson gav sin amatörmässiga dom och angav tv-spel som en av orsakerna. Några som har lite mer pondus i ämnet är forskare på universiteten i Oxford och Rochester som studerat sambandet mellan spel och aggressivitet.

Forskarna på de båda universiteten kom under sina labbtester fram till att det inte var innehållet i spelen som gjorde att spelarna kunde känna sig aggressiva, utan huruvida spelarna kände att de hade kontrollen över spelet efter 20 minuter. Det fanns alltså marginella skillnader mellan våld- och ickevåldspel. Den största orsaken till irritation var en svårhanterlig kontroll.

If the structure of a game or the design of the controls thwarts enjoyment, it is this, not the violent content, that seems to drive feelings of aggression.

Dr Andrew Przybylski från Oxford Internet Institute berättar att tidigare forskning fokuserat på den passiva aspekten av spel, det vill säga hur spelaren påverkas av att kolla på våldsamt innehåll. Dr Przybylski och hans kollegor fokuserade dock på spelarens motiv och kom fram till att spelare har ett psykologiskt behov av att känna sig som vinnare över spelet. Dålig kontroll och speldesign var två saker som ökade aggressiviteten hos försökspersoner och var en betydligt större faktor till aggression än själva innehållet.

Mer om testet och hur det utfördes kan du läsa om på Oxforduniversitetets hemsida. Vi tror dock inte att någon kommer ifrågasätta resultatet något vidare, det är ingen hemlighet att dålig speldesign och värdelösa kontroller kan förvandla en handkontroll till en skugga av sitt forna jag.