I ett utvecklardagboksinlägg hos GameSpy skrivet av Paul Wedgwood, ägare av #Splash Damage som utvecklar #Enemy Territory: Quake Wars, bekräftas nu ryktet att releasen av ET:Quake Wars är framskjuten till början av nästa år.

It's also been a challenging year, as the team here has given extraordinary effort towards completing the game this year. Unfortunately, sometimes effort isn't all you need -- sometimes you just need more time. To ensure the quality we want, we've decided to push the release out of 2006 to allow for extended testing, feedback and game balancing.

Wedgwood uppger att balanseringen är ett av de stora problemen man har stött på, inte minst för att lagen är assymetriska.

Matches are balanced internally, but we know that a larger community of players can develop more strategies and exploits in a week than internal testing can discover in a month.

Skicka en rättelse