Morgonens nyhet om att belgiska myndigheter kommit fram till att lootlådor i spel är att betrakta som gambling, stämmer inte. Det säger Etienne Marique, ordförande för belgiska spelkommissionen, till public service-mediebolaget RTBF (trevande översättning). Det finns ett förslag till utredning kring detta, men inget beslut har fattats, säger Marique.

Nyheten har fått stor spridning under dagen, och orsaken uppges vara stora brister i översättningen via Google Translate till engelska, vilket gett ett uttalande fel innebörd och det har sedan tolkats felaktigt.

FZ ber om ursäkt för den felaktiga uppgiften.