Brat Designs sci fi-shooter Breed kommer inte, som tidigare sagt, släppas i år. Orsaken uppges vara att kompabilitetsproblem upptäcktes i sista stund, varför man beslutade att senarelägga premiären. Istället ser spelet ut att bli färdigt framåt februari.

Breed på nätet >>

Skicka en rättelse