Fusk har alltid varit ett problem i online-spel, inte minst på PC. Konsolspelare har också drabbats, men inte alls i samma utsträckning eftersom det är en mer kontrollerad och sluten miljö. Men nya fuskmetoder utvecklas ständigt, och en av de senaste använder sig av maskininlärning.

Det är antifuskgruppen Anti-Cheat Police Department som uppmärksammat programmet ifråga på Twitter. För att använda det måste fuskaren skicka bilden från spelet till en PC, antingen via ett capture-kort eller streaming. Programmet kan sedan analysera bilden i realtid för att upptäcka fiender runt mitten av skärmen, varpå det siktar och skjuter automatiskt genom att skicka kommandon till kontrollen.

Anti-Cheat Police Department säger att det är möjligt för spelutvecklarna att upptäcka denna typ av fusk, men att det är väldigt svårt. Vi får hoppas att spelbranschen kommer på effektiva sätt att kontra detta problem, såsom automatisk analys av spelares rörelser för att upptäcka avvikelser.