I slutet av förra året rapporterade vi att Dimensional Ink Studios – som är en del av Daybreak Game Company – hade återupplivat ett tidigare nedlagt mmo-spel baserat på Marvel-universumet. Då var projektet fortfarande i sin linda, och de väntade sig inte kunna dela med sig av något från det förrän tidigast 2023. Nu har dock projektet lagts ner för en andra gång.

Det är det svenska moderbolaget EG7, eller Enad Global 7, som via ett pressmeddelande säger att utvecklingen av Marvel-projektet har lagts ner efter att de utvärderat risker, storleken på investeringarna och gruppens långsiktiga produktstrategi. Resurserna som nu frigörs ska istället läggas på andra, mindre projekt, som uppgraderingar av The Lord of the Rings Online och DC Universe Online, såväl som nya spelsatsningar.