Nederländerna är ett av de länder som börjat ta ställning mot lootlådor i spel. Men även om spel som Diablo Immortal inte släppts i landet på grund av detta, finns det i dagsläget inget faktiskt förbud mot lootlådor.

Tidigare i år slog en domstol i landet fast att lootlådor inte nödvändigtvis bryter mot landets lagar om hasardspel, eftersom den ansåg att man endast behöver en licens för hasardspel om hasardspelet ifråga är en fristående produkt, och inte en del av ett större spel som kräver skicklighet.

Men den definitionen kan snart lämnas i gruset, eftersom en motion (via Resetera) med majoritetsstöd från landets partier har lämnats in om att förbjuda lootlådor. De påpekade bland annat att barn manipuleras att köpa dessa mikrotransaktioner, att de är vanebildande och att de kan leda till oväntade utgifter.

En av personerna bakom motionen, Henri Bontenbal, har i en intervju (på holländska) förtydligat att det rör sig om köpta lootlådor och att han inte har något emot varianter som är gratis. Vidare är det specifikt försäljning av lootlådor till barn som han vill stoppa.

Hur det går återstår att se, men motionen har som sagt brett stöd från partierna.