Microsoft vill köpa Activision Blizzard för 68 miljarder dollar. Men för att affären ska bli av måste den godkännas av diverse parter. En av dessa är den brittiska konkurrensmyndigheten Competition and Markets Authority, som nu inlett en utredning om affären kan ha negativa inverkningar på konkurrens, kvalitet och annat. Det skriver CNBC.

En talesperson för myndigheten säger att de ska "överväga om affären kan skada konkurrensen och leda till sämre förutsättningar för konsumenterna - exempelvis genom högre priser, sämre kvalitet eller minskad valfrihet."

Myndigheten ska ta in feedback från berörda parter, och ska fatta beslut i frågan den 1 september.

Om affären blir av får Microsoft tillgång till tunga företag och varumärken som Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Candy Crush och King. Vilket onekligen skulle göra livet lite surare för framförallt Sony.