Från första Final Fantasy till det tionde var det någon form av turordningsbaserade strider som gällde, vilket inte sällan påtalas av oss gamla reliker/stofiler idag när Final Fantasy anammat realtidsstrider. Realtid är också vad som kommer gälla i 2023 års Final Fantasy XVI.

Naoki Yoshida, producent, tillhör en äldre generation gamers som växte upp med strider i tur och ordning. Han förstår hur "intressanta och uppslukande" de kan vara. När beslutet kring del sexton fattades avgjorde faktorn att tilltala yngre gamers. Det berättar "Yoshi-P" för Famitsu (tack, VGC).

For the past decade or so, I've seen quite a number of opinions saying "I don’t understand the attraction of selecting commands in video games". This opinion is only increasing, particularly with younger audiences who do not typically play RPGs.

Konsolernas evolution, menar han, har knuffat rollspelen mot actionpackade strider. Yoshida tror många tilltalas av den direkta kontrollen av att kunna "trycka in en trigger och avlossa ett skott". Det handlar inte om vad som är bra eller dåligt, säger han, utom om ålder och preferenser.

Yoshida erkänner också att de förväntade försäljningssiffrorna av Final Fantasy XVI är en faktor.

As I said, I believe I know the fun of command system RPGs, and I want to continue developing them, but I thought about the expected sales of Final Fantasy XVI and the impact that we have to deliver.