Valve har gjort ett häfte med information om och kring Steam Deck, och i den finns ganska rafflande information. Den som oroar sig över att dagens Steam Deck blir en engångshistoria kan förhoppningsvis andas ut en smula när Valve redogör för en produkt på som ska spänna över "flera generationer". Gaming on Linux har noterat följande som skrivits av Valve:

Steam Deck represents the first in a new category of Steam handheld gaming PC:s. In the future, Valve will follow up on this product with improvements and iterations to hardware and software, bringing new versions of Steam Deck to market.

Informationen är inte särskilt konkret, men åtminstone ett vagt löfte om att det kommer mera. Det är inte otänkbart att Valve visualiserar mer frekventa uppdateringar än konsolgenerationer.

Men! Detta är förstås bara spekulationer. Vårt test av Steam Deck kan du ta del av här.